Обласна федерація

Карта Івано-Франківської областіІФФФ створена 23.12.1990 року

Обласна спортивна громадська неприбуткова організація "Івано-Франківська обласна федерація футболу" є обласною громадською незалежною спортивною організацією, яка сприяє розвитку і піднесенню футболу на Івано-Франківщині, створена відповідно до Законів України "Про об’єднання громадян" та "Про фізичну культуру і спорт" на засадах індивідуального та колективного членства.

Мета діяльності федерації - сприяння розвитку футболу в Івано-Франківській області, зростання його рівня і масовості, гідного представництва в українських та міжнародних футбольних організаціях шляхом консолідації і координації зусиль громадян і організацій області, зацікавлених у піднесенні обласного футболу, сприяння їх злагодженій взаємодії і співробітництву, демократизації управління футболу, поширення єдиної концептуально-вираженої політики розвитку футболу, дисциплінарної практики, методології гри, пропаганди, популяризації футболу, задоволення та захисту інтересів членів Федерації.

Офіційною мовою федерації є українська. Англійською та іншими мовами ведуться офіційна кореспонденція та спілкування з національними федераціями (асоціаціями) інших країн.

Федерація забезпечує дотримання своїми колективними членами установчих та регламентуючих документів ІФФФ, Правил гри (а у випадках, коли підлягають застосуванню документи ФФУ, цих документів), дотримання Статутів та інших регламентуючих документів ФІФА, УЄФА, ФФУ та визнає їх керівну роль в питаннях розвитку футболу.

Керівні органи ІФФФ

  • Конференція
  • Виконавчий комітет
  • Президія
  • Виконавча адміністрація
  • Юридичні органи (органи здійснення футбольного правосуддя)
  • Ревізійна комісія