Комітети

Комітет з проведення змагань

 • Сікора В.В. (голова)
 • Васильків М.М. (заступник)
 • Волосянко О.С. (секретар)
 • Овчар І.І.
 • Дaнилoвcький І.Б.
 • Стефанків М.Ф.
 • Луцький В.А.

Організація та проведення всіх змагань під егідою ІФАФ. Розробка документації: регламенти, положення, календарі ігор, заявкова документація.

Комітет арбітрів

 • Геренда Є.Б. (голова)
 • Романюк А.М. (заступник)
 • Домбровський І.Б. (секретар)
 • Овчар М.М.
 • Овчар І.І.
 • Дебенко І.Б.
 • Дем’янчук Т.Р.

Вдосконалення організаційних засад і підвищення рівня арбітражу змагань з футболу, згідно вимог та стандартів ФІФА, УЄФА та УАФ. Впровадження сучасних організаційних засад та удосконалення програм підготовки і підвищення кваліфікації арбітрів. Приведення методики арбітражу до єдиного трактування Правил гри, Регламентом з організації арбітражу в асоціаціях-членах ФІФА і циркулярних листів ФІФА та УЄФА з питань арбітражу. Здійснення заходів з підвищення відповідальності арбітрів, асистентів арбітра за виконання обовязків під час проведення змагань.

Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань

 • Овчар І.І. (голова)
 • Терешкун Р.Я. (заступник)
 • Волосянко О.С. (секретар)
 • Сікора В.В.
 • Вовкович Б.Г.
 • Герега В.М.
 • Дем’янчук Т.Р.

Сприяння розвитку футбольної інфраструктури та безпеки проведення змагань на основі впровадження вітчизняного і міжнародного досвіду та на основі співпраці з футбольними клубами, спортивними організаціями (установами). Атестація стадіонів та футбольних полів, організація охорони правопорядку при проведенні футбольних матчів.

Комітет з розвитку футболу в містах та районах області

 • Монастирський В.О. (голова)
 • Волосянко Олег Степанович (заступник, секретар)
 • Овчар М.М.
 • Яворський Т.О.
 • Балаш Р.М.
 • Гнатюк О.І.
 • Григорів О.П.
 • Кобльовський В.Й.
 • Крижанівський В.Я.
 • Максимчак Б.Й.
 • Петришин І.Д.
 • Якимишин В.М.
 • Ярич В.М.

Координація зусиль міських та районних федерацій футболу, футбольних команд та футбольних клубів в містах та селах області, направлених на розвиток та популяризацію масового футболу серед дітей та дорослого населення.

Комітет Етики і Чесної гри

 • Яворський Т.О. (голова)
 • Балаш Р.М. (заступник)
 • Волосянко О.С. (секретар)
 • Пристай М.С.
 • Стефанків М.Ф.
 • Сікора В.В.
 • Васильків М.М.
 • Геренда Є.Б.

Сприяння проведенню обласних змагань з футболу в безкомпромісній спортивній боротьбі з дотриманням принципів Кодексу етики і чесної гри "Чесна гра - дисципліна і повага" Української асоціації футболу.

Комітет зі зв'язків із засобами масової інформації

 • Домбровський І.Б. (голова)
 • Белей П.І. (заступник)
 • Волосянко О.С. (секретар)
 • Романюк А.М.
 • Дмитрів Р.В.
 • Дебенко І.Б.

Висвітлення (реклама) в засобах масової інформації всіх змагань, які проводяться під егідою ІФАФ.

Комітет жіночого футболу

 • Овчар М.М. (голова)
 • Пинчук Б.І. (заступник)
 • Романюк А.М. (заступник)
 • Волосянко О.С. (секретар)
 • Бойко М.Б.
 • Балаш Р.М.
 • Петраш О.Б.
 • Григорчак В.І.
 • Григорів О.О.
 • Тимінський І.В.
 • Рижук І.Д.
 • Ляхович М.Я.
 • Олійник І.І.

Комітет студентського футболу

 • Сікора В.В. (голова)
 • Маланюк Л.Б. (заступник)
 • Островський Я.Г. (заступник)
 • Кравчук Д.Д. (заступник)
 • Волосянко О.С. (секретар)
 • Левко В.П.
 • Крижанівський В.Р.
 • Анатійчук І.І.
 • Сливінський Ю.Д.
 • Титов Ю.В.
 • Несп’як М.В.
 • Яценко В.В.
 • Козин Л.В.
 • Островський С.К.
 • Крохмалюк А.В.
 • Острижнюк М.М.
 • Цурак І.В.
 • Корнута Л.В.
 • Васильків М.М.

Комітет ветеранів

 • Луцький В.В. (голова)
 • Вовкович Б.Г. (заступник)
 • Волосянко О.С. (секретар)
 • Пристай М.С.
 • Липай Я.В.
 • Вовчук Ю.А.
 • Пятковський В.І.
 • Грепиняк М.М.
 • Крижанівський В.Р.
 • Крайник В.
 • Остап'як О.О.

Курирує питання взаємин ІФАФ з ветеранами футболу і їх підтримки, а також питання проведення змагань серед ветеранів футболу.

Контрольно-дисциплінарний комітет

 • Петраш Ю.Л. (голова)
 • Попадинець П.В. (заступник)
 • Бойко М.Я.
 • Остап'як О.О.
 • Герега Я.М.

Орган здійснення футбольного правосуддя першої інстанції

Апеляційний комітет

 • Кошик О.І. (голова)
 • Терешкун Р.Я. (заступник)
 • Мандрик В.С.

Орган здійснення футбольного правосуддя другої інстанції

Ревізійна комісія

 • Мартнюк В.М. (голова)
 • Федорів В.В. (заступник)
 • Дністрянська Л.В.

Ревізійна комісія забезпечує контроль діяльності ІФАФ (фінансової, основної, статутної тощо).

Технічний департамент

 • Васильків М.М. (керівник)
 • Пташник С.В. (заступник)
 • Синиця А.В. (заступник)
 • Волосянко О.С. (секретар)
 • Москвін В.А.
 • Кушлик П.І.
 • Поляков А.О.
 • Слободян В.Я.
 • Ковалюк В.В.

Займається питаннями розвитку футболу, матеріально-технічного забезпечення, научно-методичною роботою, розробляє розвиваючі та навчальні програми, проводить навчання тренерів дитячо-юнацьких спортивних закладів та аматорських футбольних команд області за Програмою "С" - диплому УАФ, координує роботу Ради президентів аматорських футбольних клубів області.

Науково-методична рада

 • Васильків Микола Миколайович (голова)
 • Яценко Володимир Васильович (заступник)
 • Сікора Василь Васильович
 • Попадинець Петро Володимирович
 • Фотуйма Олександр Ярославович
 • Кушлик Петро Іванович
 • Овчар Ігор Іванович
 • Левицький Борис Борисович
 • Шпільчак Андрій Ярославович

Підвищення стану науково-методичної роботи в області: керівництво та контроль за діяльністю науково-методичних комітетів районних, міських федерацій; вивчення та розповсюдження передового досвіду українських та закордонних тренерів, спеціалістів, наукових робітників з футболу; впровадження результатів наукових досліджень, вивчення і узагальнення досвіду в практику та здійснення контролю за їх проведенням; удосконалення системи підготовки та перепідготовки тренерських кадрів.

Тренерська рада

 • Пристай Микола Семенович (голова)
 • Кушлик Петро Іванович (заступник)
 • Поптанич Віктор Степанович
 • Гнатишин Михайло Миколайович
 • Мельничук Ігор Васильович
 • Слободян Володимир Ярославович
 • Микуляк Олександр Васильович
 • Драган Роман Остапович
 • Нестерук Андрій Петрович
 • Тофан Василь Васильович
 • Блясецький Василь Васильович
 • Думанський Ярослав Мирославович
 • Ковалюк Володимир Васильович
 • Олійник Іван Іванович
 • Вітовський Микола Іванович

Узагальнення практики планування та методики підготовки футболістів: здійснення контролю за педагогічним тестуванням футболістів, складанням планів підготовки команд та ходом їх реалізації; організація та проведення творчих дискусій з питань теорії і практики гри, обмін досвідом тренерської діяльності; узагальнення та розповсюдження прогресивного вітчизняного та обласного досвіду тренерської роботи.

Рада президентів аматорських футбольних клубів області

 • Гурик Тарас Зіновійович (голова)
 • Ломпас Степан Михайлович (заступник)
 • Волосянко Олег Степанович (секретар)

Захист та представництво інтересів обласних аматорських футбольних клубів в Івано-Франківській обласній асоціації футболу.